👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی انواع هوش، ابعاد و مولفه های آن با تاکید بر هوش سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی انواع هوش، ابعاد و مولفه های آن با تاکید بر هوش سازمانی

هدف از این پایان نامه بررسی انواع هوش و ابعاد و مولفه های آن با تاکید بر هوش سازمانی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

60

حجم

126/844 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

 دانشمندان و روان شناسان زیادی در مورد هوش و انواع آن نظرات مختلفی را ارائه کرده اند که به اجمال در مورد برخی از آن نظریه ها و دسته بندی ها بحث میکنیم. دو تن از روان شناسان معروف که در مورد هوش و انواع آن مباحثی را بیان داشته اند گاردنر و آلفرد بینه هستند .

گاردنر هوش را به 8 مولفه و آلفرد بینه هوش را به 10 مولفه تقسیم بندی میکنند. 

2-2-2-1(انواع هوش از نظر گاردنر :

1-هوش تصویری : هوش تصویری و یا فضایی یعنی توانایی تجسم تقریبا هر چیزی حتی تجسم فکرها.

2- هوش زبان شناختی : در واقع بخشی از آن چیز است که در میان عامه مردم هم به عنوان هوش پذیرفته شده است.

3- هوش منطقی – ریاضی : منظور از این هوش همان دو دو تا چهارتا کردن است یعنی هوش حل کردن مسائل ریاضی .

4-هوش موسیقیایی:کسی که به زیر وبم آهنگ ها ،ریتم و تن صداها وو نغمه ها حساس است مطمئنا از هوش موسیقیایی برخوردار است.

5- هوش جسمی- حرکتی : استعداد کنترل حرکات بدن و دستکاری ماهرانه اشیاء.

6- هوش میان فردی : توانایی ارتباط برقرار کردن و خوب ارتباط برقرار کردن و خوب درک کردن دیگران است.

7-هوش درون فردی : یعنی درک کردن خود و استفاده از خود شناسی برای انتخاب هدفهای زندگی.

8- هوش طبیعت : کسانی که میتوانند طبیعت را بفهمند در آن کار کنند و از آن لذت ببرند (حياتي، 1385).

 انواع هوش از نظر آلفرد بینه: 

1- هوش کلامی(زبانی): به درک معانی واژه ها و استدلال از طریق کلمات اشاره دارد . شاعران ، نویسندگان  و سخنوران چیره دست به میزان زیادی این توانایی را دارند. 

2- هوش عددی : دانشمندان ، حسابداران و فیزیک دانان بیش از دیگران از این توانایی بهره میگیرند .

3- هوش فضایی : نوعی توانایی تجسم و عملیات فضایی است. بدون آن نمیتوان اشکال پیچیده را دستکاری یا خلق کرد . از طریق این هوش میتوان نقشه را خواند وبه مقصد رسید . مهندسان ، ملوانان ، باغبانان و جراحان بیشتر از این هوش بهره میبرند. 

4- هوش میان فردی : توانایی مربوط به ارتباط با افراد و درک آنان است. 

5- هوش درون فردی : توانایی درک و سر و کار داشتن با خود است .

 6-هوش فیزیکی(جسمی):توانایی استفاده درست ازبدن وحرکات بدن است.

7-هوش حسی: توانایی استفاده از حواسی مانند بینایی ، شنوایی و بویایی است.

8-هوش معنوی : توانایی به وجود آوردن زندگی متعادل با جهان ،طبیعت ومحیط اطرافمان است. یعنی توانایی زندگی و هماهنگی با همه انسانها وموجودات دیگر .

9-هوش خلاقانه : توانایی توجه به موضوعات ، اتفاقات و مسائل به شیوه ای کاملا تازه و بدیع حاصل این هوش است . گاهی بعضی از راه حل ها تنها میتواند از یک ذهن خلاق نشات بگیرد. 

10- هوش هوش ها : توانایی استفاده از سایر هوش ها و قابلیت استفاده از شیوه ای  هدفمند ، حاصل این هوش است .  هیچ یک از ما سطوح کافی از این هوش را نداریم(حياتي، 1385).

فهرست مطالب

مقدمه

2 -2(تاریخچه هوش سازمانی

تعاریف هوش سازمانی

الف- تعریف تربیتی هوش:

ب- تعریف تحلیلی هوش :

ج- تعریف کاربردی هوش: 

2-2-2( انواع هوش و مولفه های آن

2-2-2-1(انواع هوش از نظر گاردنر :

2-2-2-2( انواع هوش از نظر آلفرد بینه: 

2-2-2-3-(هوش چند گانه

2-2-2-4(انواع هوش چندگانه:

2-2-2-4-1(هوش ديداري / فضايي 

2-2-2-4-2(هوش کلامي/ زباني 

2-3-3-1-3(هوش منطقي / رياضي 

2-2-2-4-4(هوش بدني/جنبشي 

2-2-2-4-5(هوش موسيقي / ريتميک 

2-2-2-5(هوش بین فردی 

2-2-2-6(هوش درون فردي  

2-2-2-7(هوش هیجانی

گلمن در توصيف از هوش هيجاني به ۵ توانايي اصلي اشاره مي‌نمايد:

 2-2-2-8(هوش مصنوعی

2-2-2-9(هوش معنوی:

براي هوش معنوي 10 جزء را مطرح نموده اند:

2-3-(هوش سازمانی

2-3-1(ویژگیها و عوامل موثر بر هوش

-عوامل زیستی موثر بر هوش

  پژوهش‌های مختلف، تاثیر عوامل زیستی گوناگون را بر هوش و توانایی‌های ذهنی افراد نشان داده است که به اختصار اشاره می‌کنیم:

-تفاوت‌های جنسی و هوش:

-پایگاه اجتماعی – اقتصادی:

-طبیعت و تربیت:

2-2-4(نظریه های هوش سازمانی 

2-2-4-1(هوش سازمانی از نظر کارل آلبرخت

(هوش سازمانی از دیدگاه دانشمندان دیگر : 

2-2-4-3(هوش سازمانی کامپیوتری شده :

2-2-5(هوش سازماني به عنوان يك فرآيند

1- ويژگي تعامل:

2-  ويژگي اجماع يا تراكم:

3-  ويژگي همكاري يا تشريك مساعي:

2-2-6) فرایند هوش سازمانی در سازمانها و شرکت ها :

2-2-7(مولفه هاي هوش سازماني

2-2-8)ابعاد هوش سازمانی

2-2-9) مدل هاي هوش سازماني

2-2-10)كاربست هوش سازماني در نظام آموزشي

2-2-11)راﺑﻄﻪﻫﻮشﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﻋﻤﻠﻜﺮد:

2-2-12)ضرورت به کار گیری هوش سازمانی در سازمان ها:

2-2-13) راه کارهای پیشنهادی جهت استقرار هوش سازمانی: 

2-4)پیشینه پژوهش: 

2-4-1) پژوهش‏های داخلي 

2-4-1-1-)پژوهش های داخلی مرتبط با هوش سازمانی

2-4-2-) پژوهش‏های خارجي مرتبط با هوش سازمانی

2-5) جمع بندی تحقیق

منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت داده کاوي (data Mining) پروپوزال بررسی سبک های دلبستگی، سبکهای فرزند پرروری ، رویدادهای استرس زای زندگی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان به عنوان پیش بینی های اعتیاد در معتادا مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی 82 صفحه بررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آن مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بیسیم چند رادیویی