👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی با سنجش مولفه های آن

مشخصات فایل

تعداد صفحات

4

حجم

15/910 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه بازاریابی داخلی محسن صیدی، 1385 جهت سنجش مولفه های بازاریابی داخلی با  23 سوال در طیف لیکرت

روایی پرسشنامه

روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می کند. روایی را مىتوان به صورت توافق بین نمره آزمون و کیفیتی که قرار است اندازه بگیرد تعریف کرد(شیری و همکاران، 1393). برای سنجش روایی پرسشنامه تحقیق از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده کردیم.به علت اینکه سؤالات پرسشنامه استاندارد است و معرف ویژگی هایی است که محقق قصد اندازه گیری آنها را دارد در واقع آزمون دارای اعتبار محتوا است که این اعتبار توسط اساتید متخصص و استاد راهنما،مشاور و دیگران تأیید شده است.

3-7  قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه 

ضريب اعتبار یاپایی ابزار سنجش به این معنا است كه آزمون تا چه اندازه در دستيابي به هدف هاي معين موفق بوده است. قابليت اعتماد يا پايايي ابزار تحقيق کمي اشاره به اين دارد که توسط اين ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست مي آيد. برای اندازگيري پايايي از شاخصی به نام "ضريب پايايي" استفاده می‌شود و اندازه آن معمولاً بين صفر تا يک تعيين می‌شود.در این تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ براي سنجش ميزان سازگاري دروني گويه‌هاي يک شاخص استفاده می کنیم. ضريب آلفا بيانگر اين مطلب است که سوالات همپوشاني و همچنين همسويي داشته ان یا خیر(شیری و همکاران، 1393).

جدول(3-1) پایایی عامل- مولفه های پرسشنامه بازاریابی داخلی

عامل- مولفه    رفرنس    سوال    ضریب

بازاریابی داخلی        23    94/0

امنیت شغلی    محسن صیدی، 1385    3    84/0

رضایت از حقوق و مزایا        3    86/0

توانمند سازی        3    71/0

اطلاع رسانی        3    76/0

حمایت کاری خانوادگی        5    83/0

رابطه رهبر – پیرو        3    69/0

کاهش تبعیض بین پست ها        3    81/0

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت جلد اول کتاب فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني جک اچ.ويلمور و همکاران ترجمه معيني و همکاران پاورپوينت آشنايي با مرمت ابنيه بررسي ورودي هاي با هويت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی در سازمان 41 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند 61 صفحه تاریخچه و ماهیت اسكیزوفرنی و انواع آن