👈 فروشگاه فایل 👉

تشریح ساختار انواع آلکسی تایمیا و ارتباط آن با سبک های ابراز هیجان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تشریح ساختار انواع آلکسی تایمیا و ارتباط آن با سبک های ابراز هیجان

هدف از این تحقیق تشریح ساختار انواع آلکسی تایمیا و ارتباط آن با سبک های ابراز هیجان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

42

حجم

113/757 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق تشریح ساختار انواع آلکسی تایمیا و ارتباط آن با سبک های ابراز هیجان می باشد

آلکسی تایمیا به عنوان یک اختلال چند بعدی اینگونه تعریف مي‌شود؛ دشواری در شناسایی احساسات ، دشواری در توصیف احساسات  و سبک تفکر بیرون مدار ، درکل آلکسی تایمیا را مي‌توان نقص در بازنمایی هیجان ها، نقص در پردازش شناختی و تنظیم حالات هیجانی بین فردی در نظر گرفت (تیلور و بگبی، 2004).

ساختار و ویژگی‌هاي آلکسی تایمیا شامل موارد زیر مي‌باشد : 

الف) نارسایی و توانایی ضعیف در متمایز کردن احساسات هیجانی

ب) نارسایی در تخیل و تجسم

ج) نارسایی در بیان کردن تجربیات هیجانی به صورت کلامی

د) نارسایی برای تجربه کردن احساسات هیجانی

ه) کاهش تمایل برای فکر کردن درباره هیجانات

انواع آلکسی تایمیا را مي‌توان به وسیله استفاده از ساختار دو عاملی مشخص کرد که بیانگر یک بعد شناختی (الف، ج و ه) و یک بعد عاطفی (ب و د) است. با توجه به پژوهشهای صورت گرفته فقط آزمودنی هایی که در مقیاس آلکسی تایمیا، با نمرات بالاتر از ملاک 70 (توانایی پایین برای تجربه هیجانات) و پایین تر از ملاک 30 (توانایی بالاتر برای تجربه هیجانات) برای تشکیل دادن زیر گروه‌هایی از آلکسی تایمیا انتخاب شده اند:

1.    آلکسی تایمیا کامل یا تیپ I

2.    آلکسی تایمیا تیپ II

3.    آلکسی تایمیا تیپ III

4.    لکسی تایمیا

5.     بهنجار که " مودال" نامیده مي‌شوند افرادی هستند که دامنه نمرات درصد 30-70 مي‌باشد.

6.     نیمرخ « مخلوط/متناقض» (ویگرهوتس  و همکاران، 2008).

آلکسی تایمیا تیپ I :  به وسیله هیجان پذیری پایین و خیال پردازی ضعیف در ترکیب با شناخت‌هاي ضعیف همراه با هیجان‌ها توصیف مي‌شود.

آلکسی تایمیا تیپ II : با هیجان پذیری پایین و توام با شناخت‌هاي ضعیف به همراه هیجانات مشخص مي‌شود.

آلکسی تایمیا تیپ III : بر عکس آلکسی تایمیا تیپ II، هیجان پذیری پایین و تخیل ضعیف اما با شناخت‌هاي خوب رشد یافته به همراه هیجانات مشخص مي‌شود. 

لکسی تایمیا : با هیجان پذیری بالا و خیال پردازی غنی توام با شناختهای خوب توسعه یافته به همراه هیجانات توصیف مي‌شود.

گروه پنجم : که گروه بهنجار یا مودال نامیده مي‌شود، آنها نمرات نرمال و متوسطی هم در بعد شناختی و هم در بعد عاطفی به دست مي‌آورند.

گروه ششم : که هیچ یک از ملاک‌هاي 5 تیپ فوق را ندارد و به عنوان افراد با پروفایل(مخلوط/متناقص) نام گذاری مي‌شوند (برموند  و همکاران ، 2006).

فهرست مطالب

تعریف نظری آلکسی تایمیا

تعریف عملیاتی آلکسی تایمیا

2-1- مقدمه    13

2-2- آلکسی تایمیا    14

2-2-1- تعریف لغوی آلکسی تایمیا    14

2-2-2 -تعریف اصطلاحی آلکسی تایمیا    14

2-2-3- ویژگی‌هاي آلکسی تایمیا    15

2-2-4- ساختار  و انواع آلکسی تایمیا    16

2-5- ارتباط آلکسی تایمیا  و ابرازگری هیجان

2-6 - سبک‌هاي ابراز هيجان و خصوصيات شخصيتی

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه پژوهش و چارچوب نظری مدیریت زنجیره تامین تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی دکتر مصطفی طالشی و دکتر پرویز نصیری خرید دین در معاملات بانکی جزوه منطق سطح ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مقاله کامل گیاه جوجوبا