👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی شاخص های توسعه پایدار و تعيين و ترسيم چارچوب آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی شاخص های توسعه پایدار و تعيين و ترسيم چارچوب آن

هدف از این تحقیق بررسی شاخص های توسعه پایدار و تعيين و ترسيم چارچوب آن بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

63

حجم

134/1018 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی شاخص های توسعه پایدار و تعيين و ترسيم چارچوب آن

- تعيين و ترسيم چارچوب توسعه پايدار : محيط ، ابعاد و اهداف

توسعه پايدار به استناد تعاريف ذكرشده فرآيندي است كه اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي جامعه را در هر جا كه ممكن است از طريق وضع سياستها، انجام اقدام هاي لازم و عمليات حمايتي با هم تلفيق مي كند و در هر جايي كه تلفيق امكان ندارد به ايجاد رابطه مبادله بين آنها، بررسي و هماهنگي اين مبادله ها مي پردازد. بر اساس اين تعريف سه دسته هدف (اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي) و بر مبناي آنها سه محيط و سه بعد اصلي وجود دارد كه عبارتند از :

•    ابعاد محيط هاي اقتصادي، اجتماعي

•    ابعاد طبيعي 

•    ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي.  

اما ايجاد تعادل و انجام تلفيق بين اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مستلزم داشتن چشم انداز بلندمدت تر، بررسي و تعيين تأثيرات تصميم هاي فعلي روي نسلهاي آتي، وضع قوانين، مقررات، همكاريهاي ضروری محلي، ملي، منطقه اي و جهاني، عقد قرار دادها و پيوستن به پيمانها، كنوانسيونها و پروتكل ها و بالاخره ترتيبات نهادي و مديريتي و … مي باشد.[12]و اين خود محيط و بعد اصلي بعدي را مشخص مي كند كه همان محيط سياسي و بعد سياسي است. به همين دليل در اين اینجا براي توسعه پايدار چهار محيط و چهار بعد ترسيم شده است. همچنين دستيابي به اين موضوعات، ايجاد ساختارهاي هدايتي و حمايتي و تثبيت آنها مستلزم وضع اهداف خاص سياسي است. شايد به همين دليل است كه امروزه زمامداري خوب به عنوان يك مقوله پذيرفته شده در بحث توسعه پايدار مطرح مي شود و مستلزم همكاري دولت (و واحدهاي دولتي )، بخش خصوصي و نهادهاي مدني و مردم در جهت توسعه كشور است. بعلاوه تو انايي رسيدن به وفاق در مورد نحوه رفع چالش ها به عواملي مثل امنيت، توافق-هاي نهادي، ساختارهاي مشاركتي، توزيع قدرت و اختيارات و مسؤوليت ها و تعيين سطح مناسب احاله اختيارها و مسئوليت ها نياز دارد. بنابراين نيل به توسعه پايدار يك وظيفه ضمني تغيير شكل شيوه اداره كشور، برنامه ريزي و اجراي آن و دستيابي به زمامداري خوب را با خود دارد. 

اولويت نسبي كه به ابعاد مختلف توسعه پايدار داده مي شود ، در هر كشور، جامعه ، فرهنگ و حتي در هر موقعيت و در طول زمان متفاوت است. به  همين دليل در حاليكه توسعه پايدار يك چالش جهاني است، پاسخ هاي عملي فقط مي تواند به صورت ملي و محلي تعريف شود. رويكردهاي توسعه پايدار تنوع چالش هاي اقتصادي، اجتماعی ، زيست محيطي و سياسي را كه كشورهاي مختلف با آن مواجه اند منعكس مي كند كه از ارزشها و علايق مختلف در جوامع مختلف مشتق مي شود. به عنوان مثال در تايلند توسعه پايدار به عنوان توسعه كل گرايانه اي تعريف مي شود كه شش بعد دارد : اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، سياسي، دانشي و تكنولوژيكي و تعادل فكري و رواني. در بوليوي، تأكيد خاصي روي بعد سياسي ( مثل زمامداري خوب و مشاركت) و روي هويت فرهنگي و معنوي مردم بومي شده است. توسعه پايدار درجهان متحول كنوني با نگاهي به قرن بيست و يكم متولد شده است. توسعه پايدار انسان محور است و به سرعت به مهمترين مناظره كنوني و نيز يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يكم تبديل شده است.

فهرست مطالب

2-3- توسعه پایدار    1

2-3-1- موئلفه های توسعه پایدار    3

2-3-2- فلسفه توسعه پايدار    15

2-3-3- تعيين و ترسيم چارچوب توسعه پايدار : محيط ، ابعاد و اهداف    22

2-3-4- چالش هاي توسعه پايدار    24

2-3-5- عاملان توسعه پایدار    27

2-3-6- شاخص های توسعه پایدار    32

2-3-6-1- شاخص چیست؟    32

2-3-6-2- شاخص زیست محیطی    33

2-3-6-3- شاخص اقتصادی    36

2-3-6-4- شاخص اجتماعی    42

2-4- بخش دوم ) پيشينه تحقيق    47

آفتكشها، محيط زيست و توسعه پايدار    48

گاهي، نگرش و رفتار زيست محيطي در جهت توسعه پايدار    49

توسعه پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبه زیست محیطی با استفاده از منطق شلال    49

صنايع معدني راه دستيابي ايران به توسعه پايدار    50

2-5- آشنایی با صنعت فولاد    51

منابع:    57

👇محصولات تصادفی👇

مباني نظري موضوع سرمايه ي فکري بررسی آماری ارتباط وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر (به همراه نمودار) مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی 42 صفحه کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان بررسی دوره های هنر و پیشینه هنر ایران